Smarttek servisa dienesta jaunumi

Smarttek servisa kārtības noteikumi

SIA "Smarttek MIXTURE" (turpmāk Smarttek) ir servisa kompānija, kas nodrošina IT risinājumus viesmīlības jomā un ir iiko (Aiko - Restorānu automatizācijas sistēma) biznesa partneris. Smarttek pamata darbības virzieni:
- Restorānu automatizācijas sistēmas iiko ieviešana;
- Kases sistēmas ieviešana un apkalpošana;
- Integrēto risinājumu izstrāde un ieviešana, u.c. IT servisa pakalpojumu sniegšana.

Atbilstoši katram pamata darbības virzienam Smarttek ir izstrādājis servisa kārtības noteikumus, kas apraksta servisa procesus, ierobežojumus, pienākumus un iesaistīto pušu atbildību. Servisa kārtības noteikumu ieviešanas mērķis ir servisa kvalitātes un ātruma uzlabošana, standartizēšana un kontrole un tie sastāv no:

1. Apkalpošanas dienesta darbības vadlīnijas – nosaka līgumattiecību pamatu un servisa pakalpojumu nodrošināšanā iesaistītās puses, definīcijas, apkalpošanas priekšmetu/objektu, līguma veidus, servisa dienesta struktūru, struktūrvienību darba laikus, servisa dienesta līgumu pakalpojumu sadalījumu atkarībā no līguma veida, u.c. informāciju.
2. Servisa vadības vadlīnijas:
- Ieviešanas un apmācību norises kārtība - apraksta pamata servisa pakalpojumu sniegšanas kārtību;
- Servisa pieteikumu izveide un apstrāde (SLA) – nosaka pieteikumu izveides un apstrādes pieteikumu galvenos parametrus: pieteikuma kategorija, svarīgums, prognozētais risinājuma laiks, gaidīšanas laiks, pieteikuma statuss, u.c.
- Servisa saziņas kanālu vadlīnijas – publiski pieejama, aktuāla informācija par servisa kārtību, lietotāju zināšanu datubāzi un biežāk uzdotajiem jautājumiem.
3. Servisa pienākumu un tiesību vadlīnijas – papildinājums apkalpošanas līguma noteikumiem, kas nosaka papildus kārtību par servisa pakalpojumu izpildi.
4. IT drošības standartu vadlīnijas - IT drošības prasības t.sk tīkla, aprīkojuma, servera, u.c. komponentēm.
APKALPOJOŠĀ DIENESTA DARBĪBA
SERVISA VADĪBAS VADLĪNIJAS
PIENĀKUMU UN TIESĪBU VADLĪNIJAS
IT DROŠĪBAS STANDARTI
Apkalpojošā dienesta darbības vadlīnijas ir uzņēmuma iekšējā dokumentācija, kas ir saistoša visiem kases sistēmu lietotājiem, kuriem ir noslēgts apkalpošanas līgums. Vadlīnijas apraksta servisa pakalpojumu sniegšanas kārtību par kases un uzskaites sistēmas apkalpošanas procesu. Apkalpojošā dienesta darbības vadlīniju mērķis ir standartizēt un izskaidrot apkalpošanas procesus lietotājiem, sniedzot informāciju par:
 • Vispārējām definīcijām;
 • Servisa dienesta struktūru un darba laiku;
 • Apkalpošanas līgumu veidiem un izcenojumiem;
 • Apkalpošanas līguma iekļauto servisa pakalpojumu sarakstu;
 • Iepazīstināt KS lietotājus ar Apkalpojošā dienesta darbības vadlīnijām.
Iepazīties ar Apkalpošanas dienesta darbības vadlīnijam
Servisa vadības vadlīnijas sastāv no dažādu servisa procesu aprakstiem, kas ir saistīti ar katras konkrētas servisa pakalpojumu grupas sniegšanas kārtību. Servisa vadības vadlīnijas sastāv no:
 • Servisa pakalpojumu sniegšanas kārtības;
 • Apmācību norises kārtības;
 • Ārpakalpojumu nodrošināšanas kārtību;
 • Objekta ieviešanas procesa vadlīnijām;
 • Pieteikumu izveides un apstrādes vadlīnijām;
 • Servisa saziņās kanālu izmantošanas vadlīnijām.

Nākotnē vadlīnijas plānots papildināt ar šādu informāciju:
- Pieteikumu kategoriju un grupu sadalījumu, ka arī katrai grupa obligāti sniedzamās informācijas sarakstu;
- Jaunu IT risinājumu ieviešanas un uzturēšanas procesu, t.sk. integrēto un mobilo risinājumu izstrādes kārtību.

Iepazīties ar Servisa vadības vadlīnijām
Pienākumu un tiesību vadlīnijas apraksta lomu sadalījumu starp Lietotāju un Servisa dienesta pakalpojumu sniegšanu. Vadlīnijas attiecas uz šādiem aspektiem:
 • Servisa pieteikumu (incidentu) izveidi un izskatīšanu;
 • Objekta ieviešanas procesa gaitu;
 • Apmācību procesa gaitu, u.c.

Iepazīties ar Pienākumu un tiesību vadlīnijām
Sadaļā tiks publicēti uzņēmuma IT drošības standarti, kurus īsteno Smarttek datu uzglabāšanas un apstrādes nolūkiem atbilstoši Common Criteria, ISO 27001, VdS 3473, u.c. starptautiski pieņemtajiem standartiem.
Servisa dokumenti
Apmācību instrukcijas un anketas
Ātrais starts - iikoOffice un iikoFront

Bāzes apmācība 1. nodaļa: Ēdienkartes izveide, kalkulācija, iepirkums
Bāzes apmācība 2. nodaļa: Darbinieku un lomu izveide, Zāles shēma,
Bāzes apmācība 3. nodaļa. Papildus funkcijas

iikoDashboard konfigurācijas instrukcija
Piegādes anketa startam
SmartControl konfigurācijas instrukcija
Zināšanu datubāze (FAQ)
FAQ sastāv no vairākām nodaļām, no kurām katra satur atbildes uz jautājumiem par dažāda satura darba tēmām
Servisa kārtības noteikumi
 • Smarttek servisa standarti;
 • Servisa pakalpojumu nodrošināšana;
 • Servisa kanālu izmantošana;
 • Pieteikumu izveide servisa dienestam;
 • Sevišķo servisa pakalpojumu sniegšanas procesi, u.c.
Darbības ar kases sistēmu
 • Lietotāju pienākumi strādājot ar kases sistēmu;
 • Izdrukas dokumentu saturs un lauki;
 • Saglabāto datu un datu failu saturs;
 • Operatora interfeisa funkcijas;
 • Aprīkojuma prasības un konfigurācija, u.c.
Noliktavas uzskaites sistēmas
 • Noliktavas sistēmas konfigurāciju režīmi;
 • Pašizmaksas analīze: kalkulācijas, norakstīšana iepirkumu analīze;
 • Darbinieku bloks: darba algas, grafiki, plānošana;
 • Finanšu bloks: bilance, kontu plāns, naudas kustība, budžets;
 • Analīzes un prognozes funkcijas: pārdošana un iepirkumi, u.c.
Piegādes un lojalitātes sistēma
 • Piegādes zvanu centra un IP telefonijas izmantošana;
 • Piegādes un lojalitātes konfigurācijas režīmi;
 • Lojalitātes programmu iespējas: depozīts, atlaides, kuponi, bonusi;
 • Pasūtījumu apstrāde, kas izveidota izmantojot mājaslapu vai aplikāciju;
 • Atsevišķu moduļu izmantošana biznesa procesu automatizācijai.
© 2022 Smarttek
Bērzaunes iela 6A, Rīga, LV-1039, Latvija (apskatīt kartē)
Tālr.: +371 201 105 45
E-pasts: office@smarttek.eu

CITA INFORMĀCIJA
Privātuma politika