База знаний (FAQ)
FAQ состоит из нескольких разделов, которые содержат ответы на самые часто задаваемые вопросы
Правила предоставления сервиса
 • Стандарты сервис центра Smarttek;
 • Обеспечение сервисных услуг;
 • Использование сервисных каналов;
 • Создание заявок в сервисный центр;
 • Правила и процесс предоставления отдельных услуг.
Работа на кассовой системой
 • Обязанности пользователей в работе с кассовой системой;
 • Содержание и поля печатных документов;
 • Типы сохраняемых данных и их содержание;
 • Функции интерфейса оператора;
 • Требования к оборудованию и настройка.
Система складского учёта
 • Настройки складской системы;
 • Анализ себестоимости, калькуляций, списания, закупок;
 • Блок сотрудников: зарплаты, графики работы, планирование;
 • Финансовый блок: баллансовый отчёт, план счетов, ОПИУ, бюджет;
 • Функции анализа и прогноза: продажи и закупки
Система доставки и лояльности
 • Колл центр доставки и использование IP телефонии;
 • Режимы работы доставки и системы лояльности;
 • Возможности программ лояльности: депозит, скидки, купоны, бонусы;
 • Обработка заказов, созданных на сайте или через приложение;
 • Использование отдельных модулей для автоматизации бизнеса.
Деятельность Smarttek
Какие основные направления деятельности Smarttek?
(описание)
Какие решения предоставляет Smarttek ?
список решений, услуг + ссылка на прайс
Что такое iiko ERP ?
Apraksts par iiko
Из каких программных модулей состоит iiko?
Moduļu apraksts
Какую кассовую систему предлагает Smarttek?
kases sistēmas apraksts.
Какие сервисные услуги предоставляет Smarttek?
Kādus servisa pakalpojumus piedāvā Smarttek ?
Apkalpošanas dienesta darbība
Kādi apkalpošanas līgumu veidi ir pieejami kases sistēmu lietotājiem?
Apkalpošanas līgums ir pakalpojumu sniegšanas līgums, kas noslēgts starp Smarttek un kases sistēmas lietotāju (turpmāk lietotājs)un nosaka apkalpošanas objektu, priekšmetu un kārtību u.c. parametrus. Kases sistēmas apkalpošanas funkcijas veic Smarttek servisa dienests (turpmāk servisa dienests)

Līgumu veidi: obligāts, standarta, premium

Katram kases sistēmas lietotājiem ir prasības parakstīt obligāto apkalpošanas līgumu.

Servisa dienests darbojas atbilstoši MK96 noteikumiem un veic kases sistēmas reģistrēšanu VID vienotājā datubāzē, kases sistēmas ņēmšanu un noņēmšanu no uzskaites VID, kases sistēmas plombēšanu, rezerves datu veidošanu no kases sistēmas u.c. MK 96 minētas darbības.
Kādi papildus pakalpojumi ir iekļāuti kases sistēmas apkalpošanas līgumā?
Kases sistēmas lietotājs, kuram ir noslēgts atbilstošais apkalpošanas līgums, papildus likumā noteiktiem obligātiem pakalpojumiem saņēm papildus:

 1. Iespēju saņemt bezmaksas tehnisko atbalstu par kases un uzskaite sistēmas darbību
 2. Iespēju saņēmt bezmaksas konsultāciju par kases un uzskaites sistēmas darbību.

Papildus bezmaksas pakalpojumu saraksts tiek norādīts apkalpošanas līguma pakalpojumu sadaļā. Smarttek atbilstoši uzņēmuma iekšejai kārtībai ar mērķi uzlabot servisa kvalitāti un ātrumu patstavīgi nosaka papildus pakalpojumu sniegšanas veidu un vietu, jeb servisa kanālus.

Pakalpojumi, kas nav minēti apkalpošanas līguma tiek aprēķināti atbilstoši uzņēmuma iekšējai cenu lapai.
Kādi servisa dienesta saziņas kanāli tiek izmantoti komunicējot ar Smarttek apkalpošanas dienestu?
Servisa dienesta saziņās kanāli:
Zvanu centrs:

Konsultācijam par programmas lietošanu +37120110505
Tehniskām problēmam +37120110525
Administratīviem jautājumiem +37120110545

Serviss desks:
Pieejams rakstot uz support@smarttek.eu

Zināšanu datubāze
Publicēta interneta vietnē https://smarttek.eu/help

Pieteikumi, kuri saņēmti izmantojot servisa kanālus tiek apstrādāti rindas kārtība, nosakot prioritātes atbilstoši uzdevumu svarīguma līmeņiem (SLA). SLA noteikumi ir publicēti servisa dienesta zināšanu datubāzē.

Apstrādes laiks un kvalitāte pieteikumiem, kuri saņēmti citos veidos var atšķirties no SLA noteikumiem.
Kā pareizi izvēlēties servisa kanālu pieteikuma izveidei?
Šeit ir ievietota infogrāfika par to, kādā veidā jānosaka servisa kanāls saziņāi ar Smarttek.Service.

-------------------bilde--------------

Apstrādes laiks un kvalitāte pieteikumiem, kuri saņēmti izmantojot nekorekto servisa kanālu var atšķirties no SLA noteikumiem.
Kas ir Smarttek virtuālais serveris un kam tas ir domāts?
Virtuālais serveris, jeb CloudServer pakalpojums ir Smarttek sniegtais pakalpojums, kas no 2016. gada sākuma nodrošina datubāzes uzturēšanu, administrēšanu, rezerves datu izveidi iiko kases sistēmai. Kā arī nodrošina pieeju datiem 24/7, 365 dienas gadā. SIA Smarttek MIXTURE mākoņa serveris atrodas vienā no Latvijas jaudīgākajiem datu centriem.
Kādus servisa pakalpojumus piedāvā Smarttek ?
Kādus servisa pakalpojumus piedāvā Smarttek ?
Kā darbojas datu eksports uz grāmatvedības programmu?
Kā notiek piegādes mājaslapas integrācija ar iikoDelivery?
Integrēta informācijas sistēma iiko
Kas ir integrēta informācijas sistēma?
Integrēta informācijas sistēmas (turpmāk IIS) - ir programmas kopa, ar kuru savienota kases sistēma.

Smarttek nodrošinā kases sistēmu, kas savienota ar iiko integrēto informācijas sistēmu (turpmāk iiko sistēma)
Kādi programmas moduļi ir iiko sistēmai?
iiko sistēma sastāv no funkcionāliem moduļiem – uzskaites sistēmas, piegādes sistēmas, lojalitātes sistemas, virtuves automatizācijas sistēmas u.c. moduļiem, kas integrēti ar kases sistēmas pamatprogrammu iikoFront un tas moduļiem. Katras kases sistēmas sastāvā ir fiskālas atmiņas modulis un fiskāla programma.

iiko programmas komponentes ir: centrāla datubāze (iikoServer), noliktavas uzskaites programma (iikoOffice, jeb BackOffice) un kases sistēmas pamatprogrammas iikoFront. iiko IIS ir moduļu sistēma, kuras konfigurācija paredz papildus funkcionāla pieslēgšanu, kas integrēts ar IIS pamatkomponentem.

iikoOffice ir lietotāja programma
Kādas ir minimālas prasības darba datoriem priekš iiko sistēmas ?
Darba datoram priekš iikoOffice un iikoFront jāatbilst sekojošam prasībam:

Procesors: i3(2Core) 2.4 GHz
RAM: 2048 MB
HDD/SSD: 100gb+
Internets: 100mbps
OS: Windows 7 Pro


Darba datoram priekš iikoServer (datubāzes serveris) jāatbilst sekojošam prasībam

Procesors: i3(2Core) 2.4 GHz
RAM: 4096 MB
HDD/SSD: 100gb+
Internets: 100mbps
OS: Windows 10 Pro


Papildus programmas: Microsoft SQL Express, Microsoft SQL Server Management

*pieeja rūtera konfigurācijai (portforwarding, rekomendējams VPN uz servera/rūtera), attālināti pieejai TeamViewer/RDP
Kur atrast apmācības video par iikoOffice uzskaites programmu?
iikoFront apmācības video ir pieejami Smarttek automation youtube kanālā
Kases sistemu normatīvas prasības
Kādas komponentes ir Smarttek kases sistēmai ?
iiko kases sistēma sastāv no – programma moduļiem: pamatprogrammas iikoFront, fiskālas programmas; aprīkojuma moduļiem: POS stacija (monobloks), fiskālas atmiņās modulis.
Vai mana kases sistēma ir savienota ar VID online ?
Kases sistēma nav savienota ar VID online.

Kases sistēma strādā online režīmā ar IIS, nosūtot informāciju par iikoFront darījumiem uz centrālo serveri tiešsaistē.
Kadi dati ģenerēti darbojoties ar kases sistēmu ?
Darbojoties uz kases sistēmas regulāri tiek veidoti: kontroles faili (XML/CSV), elektroniska lenta (TXT), iikoFront dati par pārdošanam, kases sistēmas log faili un iikoFront log faili.
Kas ir kases sistēmas rezerves dati?
Rezerves dati ir datu kopa, kura regulāri tiek kopēta uz ārējiem datu nesējiem ārpus kases sistēmas. Rezerves dati tiek veidoti kases sistēmas datiem un IIS datiem.
Kāpēc Latvijā uz virtuves servisa dokumentiem, kas satur informāciju par pasūtījumu, tiek drukāti uzņēmuma rekvizīti un papildus rekvizīti (datums, laiks, dokuments numurs u.c.)?
Atbilstoši MK95 noteikumiem, kas regulē Latvijā izmantojamas kases sistēmas uz katra kases sistēmas izdrukāta dokumenta ir jānorāda obligātie papildus rekvizīti: Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiska adrese, dokumenta datums un laiks, dokumenta numurs un SHA kontroles summas
Kā pievienot jaunu sekciju uz X un Z pārskata (nodaļu)?
Fiskālas sekcijas pievienošana notiek veicot pieteikumu uz Smarttek.Service servisa kanālu "Serviss desk"
Kāpēc starprēķina skaitītāja summa X pārskata nesakrīt ar dienas darījuma kopsummu?
Starprēķins ir "nefiskāls dokuments" un tiek izdrukāts pirms pasūtījuma apmaksas. Visu izdrukāto starprēķinu summa tiek summētā skaitītājā STARPRĒĶINS. Skaitītājs tikai summē rezultātu, kas nozīme, ka:

 1. Katram pasūtījumam var izdrukāt starpēķinu vairākas reizēs, katru reizi skaitītājs palielinās;
 2. Pēc starprēķina izdrukas ir iespēja papildināt pasūtījumu un vēlreiz izdrukāt starprēķinu. Rezultātā skaitītājs palielināsies uz summu, kas ir lielāka nekā noslēgtā darījuma kopsumma;

Starprēķinu summa un darījumu kopsummas sakritība ir īpašais gadījums, kad pēc starprēķina izdrukas ar pasūtījumu netika veiktas nekādas darbības un nav izdrukāts neviens atkārtots starprēķins.
Man ir mainījusies uzstādīšanas/juridska adrese, ka veikt izmaiņas čekos ?
Čeka ieprogrammētas (juridiskas/uzstādīšanas) adreses maiņa notiek pirms kases maiņas atvēršanas. Lai veiktu adreses maiņu, jaunus rekvizītus nepieciešams iepriekš nosūtīt uz Serviss desk un izveidot pieteikumu.
iikoFront – darbības uz kases sistēmas
Kā var iziet apmācības darbībam ar kases sistēmu iiko ?
iikoFront apmācības video ir pieejami Smarttek automation youtube kanālā
Vai ir pieejamie informatīvie materiāli par kases sistēmas pamatoperācijam?
Mini instrukcija ir pieejama .pdf formātā - Pamatdarbības ar kases sistēmu
Ka strādā priekšapmaksas funkcija ?
Priekšapmaksas funkcija versijā L-POS 5.4.4022.0 3.1 nav pieejama.
Es uzsāku sadarbību ar Wolt/Bolt, kā pievienot attiecīgu apmaksas veidu kases sistēmā?
Apmaksas veidu pievienošana notiek pirms kases maiņās atvēršanas iepriekš rakstot pieteikumu uz support@smarttek.eu Apmaksas veids Wolt/Bolt ir bezskaidrais fiskālais maksājums, līdz ar to informācija par jauno apmaksas veidu ievieto BackOffice un fiskālā programmā
Kā pievienot papildus apmaksas veidu kases sistēmai?
Lietotājs nav tiesīgs pievienot apmaksas veidus kases sistēmai. Apmaksas veidu pievienošana notiek pirms kases maiņās atvēršanas iepriekš rakstot pieteikumu uz support@smarttek.eu
Kā uzsākt dāvanu karšu izmantošanu uz kases sistēmas?
Dāvanu kartes izmantošana uz kases sistēmas iedalās divos posmos:

 1. Dāvanu kartes pārdošana
 2. Dāvanu kartes atprečošana
Lai veiktu dāvanu kartes pārdošanu nepieciešams izveidot kases sistēmā pozīcijas Dāvanu karte ar attiecīgo nominālu. Dāvanu kartes pozīcijai ir jābūt ar atbilstošo PVN.

Dāvanu kartes var uzskaitīt divos dažādos veidos, kas ir atkārīgs no uzņēmuma grāmatvedības:

Avansa uzskaite
 1. Grāmatvedīs uzskaita ietirgoto dāvanu karšu summu avansa kontā, jo pārdoto dāvanu karšu ieņēmumi ir avansa maksājums no pircēja.
 2. Pārdoto dāvanu karšu summa tiek atspoguļota X un Z pārskatos atsevišķajā fiskālā sekcijā – Dāvanu kartes
 3. Veicot apmaksu ar dāvanu kartēm X un Z pārskatos tiek atspoguļots ietirgojums ar apmaksas veidu Dāvanu karte.
 4. Tā kā nodokļis par dāvanu kartem ir nomaksāts, tad no avansa konta tiek noņēmta ar Dāvanu kartēm apmaksāto pasūtījumu PVN

Realizācijas uzskaite

 1. Grāmatvedīs uzskaita ietirgoto dāvanu karšu summu realizācijas kontā, jo pārdoto dāvanu karšu ieņēmumiem ir aprēķināts PVN.
 2. Pārdoto dāvanu karšu summa tiek atspoguļota X un Z pārskatos atsevišķajā fiskālā sekcijā – Dāvanu kartes
 3. Veicot apmaksu ar dāvanu kartēm X un Z pārskatos NEtiek atspoguļots ietirgojums ar apmaksas veidu Dāvanu karte.
 4. Dāvanu kartes nomināls tiek pievienots pasūtījumam ka Atlaide ar tipu Dāvanu karte. Atlaide var būt kā uz fiksēto nominālu tā arī ar mainīgo summu.
Tā kā nodokļis par dāvanu kartem ir nomaksāts, tad no čeka summas tiek atskaitīta dāvanu kartes summa, samazinot ieņēmumus par attiecīgu dāvanu kartes summu.

BackOffice OLAP pārskatos attiecīgais darbinieks viemēr var saņēmt informāciju par:

 1. Ietirgotu dāvanu karšu daudzumu un summu
 2. Pasūtījumu summu, kas apmaksātar pārdotam dāvanu kartēm
 3. Pasūtījuma summu, kas apmaksata ar "mārketinga" dāvanu kartēm.

Ierobežojums: ja dāvanu karte tiek izsniegta bezmaksas (flajeri, promokodi u.c. mārketinga pasākumi), tad šādu dāvanu karšu izmantošana jāreģistrē atsevišķā kontā – mārketinga izdevumi un atbilstoši 2. atprečošanas scenarijam veidot speciālo Mārketinga atlaidi.
Kur dabūt elektronisko lentu par noteiktu datumu/periodu no kases sistēmas?
Elektronisko lentu var pieprasīt no tehniskā dienesta izmantojot epastu support@smarttek.eu, obligāti nosūtot SIA Nosaukumu, kases sistēmas šassijas numuru, atskaites dienu/Z pārskata nr. vai periodu.
Kā es varu izdrukāt čeka kopiju ?
Čeka kopijas izdruka uz kases sistēmas ir aizliegta. Čeka kopiju var dabūt pieprasot elektronisko kontroles lentu par noteiktu datumu/periodu. Elektronisko lentu var pieprasīt no tehniskā dienesta izmantojot epastu support@smarttek.eu, obligāti nosūtot SIA Nosaukumu, kases sistēmas šassijas numuru, čeka numuru un datumu/periodu.
Uz kases deg sarkana lampiņa labajā augšējā stūrī, ko tas varētu nozīmēt un kā novērst?
Kase nav savienota ar centrālo datubāzi (nevar atjaunot datus uz kases) vai uz kases sistēmas pazūda interneta savienojums. Ja kases sistēmai nav interneta pieslēguma – servisa dienests nevar pieslēgties attalināti. Ja nav savienojuma ar serveri, tad informācija no kases sistēmas par pārdošanam nenonāk uz centrāla servera, bet informācija par ēdieniem, cenām, darbiniekiem neaiziet uz iikoFront. Kase var darboties līdz 15 dienām bez savienojuma ar serveri
Nekorekta nodoklu likme uz kases – nevar noslēgt pasūtījumu, kā man rīkoties ?
Veidojot jaunu ēdienu/dzērienu/modifikatoru katrai pozīcijai nepieciešams obligāti ievadīt atbilstošu PVN likmi. Katram kases sistēmas lietotājam kases sistēma ieprogrammētas attiecīgas nodokļu likmes: PVN maksātājiem 21% vai 5%; PVN nemaksātājiem 0%. Ja vismaz vienai pozīcijai pasūtījumā PVN likme nav norādīta pareizi, tad pasūtījumu nevarēs noslēgt un uz iikoFront ekrāna tiks attēlota kļūda piemēram "Nevar noslēgt pasūtījumu: Nekorekta nodokļu likme 0%"

Problēmas novēršanai

Nepieciešams sazināties ar cilvēku, kas veido Jūsu uzņēmumā jaunus ēdienus/dzērienus.
© 2022 Smarttek