Smarttek.Service

Paziņojums par Servisa dienesta saziņas kanāliem

Jaunumi Apkalpošanas noteikumi

SIA Smarttek MIXTURE

Ģertrūdes 22, Rīga LV1012

+37120110545, office@smarttek.eu


Paziņojums par Servisa dienesta saziņas kanāliem


SIA “Smarttek MIXTURE” (turpmāk servisa dienests) servisa kvalitātes un ātruma uzlabošanas procesa ietvaros sākot ar 2020. gada 1.oktobri nosaka servisa saziņas kanālus, kurus reglamentē servisa saziņas kanālu izmantošanas vadlīnijas. Lūdzu, skatiet zemāk.

Servisa publiskās vietnes – servisa dienesta informācijas sniegšana par noteikumu aktualitātēm, servisa kārtību, Ministru kabineta noteikumiem, kas ir saistoši lietotājiem, u.c.

Servisa kārtības noteikumi un citi reglamentējošie dokumenti:
https://smarttek.eu/help

Lietotāju zināšanu datubāze un FAQ (biežāk uzdotie jautājumi):
https://smarttek.eu/help/faq

Servisa mijiedarbības kanāli – servisa pieteikumu un konsultāciju kanāli, kuri tiek izmantoti mijiedarbībai ar servisa dienestu.

Zvanu centrs

HelpDesk
Konsultācijas un apmācības par iiko sistēmu un kases sistēmu kopumā.
GSM: +371 20110505

Tehniskā daļa
Bloķējošo (kritisko) problēmu risināšana, konsultācijas par tehniskas dabas jautājumiem, skaidrojumi un pieteikumu izveide.
GSM: +371 20110525

Servisa administrācija
Jautājumi par kases sistēmas uzskaiti, EDS, servisa līgumu, u.c.
GSM: +371 20110545

Servisa pieteikumu izveides kanāls

Kanāla nosaukums - Kontakti

Servisa dienesta HelpDesk Support - support@smarttek.eu


Servisa dienests saņemtos pieteikumus uz Servisa dienesta HelpDesk Support pieteikumu izveides kanālu no kases sistēmu lietotājiem, reģistrē iekšējā pieteikumu sistēmā, nosakot tā svarīguma līmeni, pieteikuma tipu, kā arī minimālo informāciju pieteikuma operatīvai izpildei. Pieteikumu pieņemšana un reģistrēšana notiek atbilstoši servisa pieteikumu izveides un apstrādes vadlīnijām, kuras ir publicētas servisa dienesta publiskajās vietnēs.
Servisa dienests nodrošina kases sistēmas lietotāju apkalpošanu, izmantojot apkalpošanas vadlīnijas un zināšanu datubāzi, apmācību norises kārtību un citus regulējošus dokumentus, kuri publicēti servisa dienesta publiskajās vietnēs

Smarttek MIXTURE SIA uzdevums ir regulāri uzlabot servisa dienesta pakalpojumu sniegšanas standartus, atjaunojot augstāk minētās publiskās vietnes, informējot par to lietotājus caur uzņēmuma saziņas kanāliem. Vēršam Jūsu uzmanību, ka katram kases sistēmas un uzskaites sistēmas lietotājam, vai tās atbildīgai personai ir jānodrošina visu ar uzskaiti un kases sistēmu saistīto darbinieku apzināšanu par izmaiņām, kas veiktas Smarttek MIXTURE SIA publiskajās vietnēs.[1] WhatsApp izmantošana ir atļauta tikai komunikācijai. Pieteikumu izveide izmantojot WhatsApp nav atļauta
Made on
Tilda