Smarttek.Service

Smarttek informatīvs ziņojums par servisa dienesta darbību

Jaunumi Apkalpošanas noteikumi

SIA Smarttek MIXTURE

Ģertrūdes 22, Rīga LV1012

+37120110545, office@smarttek.euSIA “Smarttek MIXTURE” informatīvais paziņojums par jaunas servisa kārtības ieviešanu


Dārgie iiko lietotāji!

Smarttek MIXTURE SIA ir apkalpošanas dienests (turpmāk, servisa dienests), kam pamata pienākumos ietilpst kases sistēmu apkalpošana atbilstoši MK noteikumiem 96[1], jeb:
1.   Kases sistēmas versiju sertifikācija un tehniskais atbalsts;
2.   Komunikācija un skaidrojumi ar VID par kases sistēmas funkcionalitāti;
3.   Kases sistēmu uzskaite (reģistrācija un noņemšana, darbības ar kases sistēmu) EDS sistēmā;
4.   Rezerves datu veidošana kases sistēmas programmas daļai un datubāzei, u.c.
Atbilstoši servisa pakalpojumu līgumam, augstāk minētie pienākumi ir obligāti pakalpojumi, kurus nodrošina servisa dienests. Papildus obligātajiem pakalpojumiem servisa dienests nodrošina kases sistēmas un tās programmas daļas programmas un tehnisko apkalpošanu, jeb papildus pakalpojumus:
1.   Integrētās informācijas sistēmas atbalsts (konsultācijas un apmācības);
2.   Kases sistēmas tehniskais atbalsts (programmas un aprīkojuma kļūdas);
3.   Rezerves datu t.sk. datubāzes uzturēšana un arhivēšana.

Ar šo vēstuli informējam Jūs, ka sākot no 2020. gada 1.oktobra Smarttek MIXTURE SIA īstenojot ilgtspējīgas attīstības un efektīvas vadības principus ir uzsācis servisa kvalitātes un ātruma uzlabošanas procesus (turpmāk servisa pakalpojumu nodrošināšanas kārtība, jeb servisa kārtība). Savā praksē balstāmies uz ITSM ISO/IEC 20000 standarta[2], kas nosaka tādu servisa instrumentu ieviešanu, kas pirmkārt ļautu efektīvi pārvaldīt izmaiņas un problēmas lietotāju sistēmas darbībā, veidojot caurspīdīgu incidentu pārvaldības sistēmu, ievērojot SLA (servisa līmeni), otrkārt ļautu operatīvi pārvaldīt sistēmu lietotājiem aktīvo resursu un zināšanu līmenī.


Jauna servisa kārtība tiks ieviesta vairākos etapos, nosakot jaunas kārtības pārejas periodus līdz 2021. gada 1. jūnijam, kuru laikā plānots:
1.   Standartizēt servisa pieteikumu politiku;
2.   Palaist pašapkalpošanās portālu;
3.   Izveidot interaktīvu zināšanu datubāzi;
4.   Palaist aktīvo resursu vadības platformu.
Smarttek MITURE SIA uzdevums ir īstenot jaunas servisa kārtības ieviešanu pakāpeniski, maksimāli minimizējot iespējamās ar to saistītas grūtības lietotājiem. Šajā sakarā tiek definēti jauni servisa saziņas kanāli. Katram iiko lietotajam nepieciešams pastāvīgi iepazīties ar vadlīnijām, kas ir publicētas servisa dienesta saziņas kanālos, un sekot līdzi to atjauninājumiem[3].
Vēršam Jūsu uzmanību, ka katram kases sistēmas un uzskaites sistēmas lietotājam, vai tās atbildīgai personai ir jānodrošina visu ar uzskaites un kases sistēmu saistīto darbinieku apzināšanu par vadlīnijām un to izmaiņām, kas veiktas Smarttek MIXTURE SIA servisa dienesta saziņas kanālos.


Pateicamies par sadarbību ar mūsu kompāniju!

[1] Ministru kabineta noteikumi nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”
[2] ISO/IEC 20000 standarti, https://iso.org/standard
[3] Informācija par servisa saziņas un citiem jaunumiem tiek regulāri sūtīta uz apaklpošanas līgumā norādīto e-pastu.

Made on
Tilda